Stellenangebote / Jobs

.
Hier finden sie unsere aktuellen Stellenangebote. Aktuell haben wir mehrere Stellen zur Besetzung frei.
.

.kkkkk.

Für unser Familienunternehmen in Halle (Saale) wird ein(e) KFZ-Mechaniker(in) oder KFZ-Mechatroniker(in) zum nächstmöglichen Zeitpunkt gesucht.
.
Zu Ihren Aufgaben zählen hauptsächlich:

- KFZ- Reparaturen aller Art, Elektrik, Mechanik und Diagnose
- Reifendienst
- Einbau von Wasser- und Luftstandheizungen
- Einbau von Klimaanlagen (Staukastenklimaanlagen, Motor- und Dachklimaanlagen)
- Wechsel von Zahnriemen, Steuerketten und Kupplungen
- Fahrzeugannahme und Übergabe bei Bedarf

Ihr Profil:

Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung zum KFZ-Mechaniker oder KFZ-Mechatroniker. Bei persönlicher und fachlicher Eignung lernen wir auch Berufseinsteiger an.
Eine motivierte und fachgerechte Arbeitsweise, sowie einen korrekten Umgang mit Mitarbeitern und Kunden setzen wir voraus.

Arbeitszeiten:

Vollzeit (40 Wochenstunden), Früh- und Spätschicht (06.30 Uhr - 15.00 Uhr bzw. 09:30 Uhr - 18.00 Uhr), im rollierenden System auch Samstags (09:00 Uhr – 12:00 Uhr, wenn notwendig)

Bei uns erwartet sie ein sicherer Arbeitsplatz durch jahrelange Präsenz in der KFZ-Branche, in einem angenehmen familiären Arbeitsklima.
Wir fördern Ihre Weiterentwicklung durch fachspezifische Lehrgänge.
Für dienstliche und private Belange ist immer kurzfristig ein Ansprechpartner verfügbar.
Sie erhalten regelmäßiges Feedback zu Ihren Leistungen und können jederzeit Anregungen und Verbesserungsvorschläge einbringen.

Faires Gehalt entsprechend Ihrer Qualifikation (ca. 15,00 Euro / Stunde)

Auf Wunsch ist auch eine Teilzeitstelle möglich.

Bitte senden Sie Bewerbung gern per Email an verkauf@m-l-automobile.de oder vereinbaren sie telefonisch einen Gesprächstermin unter 0345 560 62 83

Sie können ihren Lebenslauf und ein kurzes Anschreiben auch per Post senden:

M&L Automobile
Inhaber Kerstin Müller e.K.
Delitzscher Str. 51
D-06112 Halle (Saale)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

For our family business in Halle (Saale) we are looking for a car mechanic or car mechatronics technician as soon as possible.
.
Your tasks will mainly include:

- Car repairs of all kinds, electrics, mechanics and diagnostics
- tire service
- Installation of water and air heaters
- Installation of air-conditioning systems (storage box air-conditioning systems, engine and roof air-conditioning systems)
- Change of timing belts, timing chains and clutches
- Vehicle acceptance and handover if required

Your profile:

You have completed vocational training as an automotive mechanic or automotive mechatronics technician. If you are personally and professionally suitable, we will also train newcomers to the profession.
A motivated and professional way of working, as well as a correct handling of employees and customers we assume.

Working hours:

Full-time (40 hours per week), early and late shift (06:30 - 15:00 and 09:30 - 18:00 respectively), in rolling system also Saturdays (09:00 - 12:00, if necessary).

With us you can expect a secure job due to years of presence in the automotive industry, in a pleasant family working atmosphere.
We promote your further development through specialized training courses.
A contact person is always available at short notice for business and private matters.
You will receive regular feedback on your performance and can make suggestions and proposals for improvement at any time.

Fair salary according to your qualification (approx. 15,00 Euro / hour)

A part-time position is also possible upon request.

Please send your application by email to verkauf@m-l-automobile.de or call 0345 560 62 83 to arrange an appointment.

You can also send your resume and a short cover letter by mail:

M&L Automobile
Owner Kerstin Mueller e.K.
Delitzscher Str. 51
D-06112 Halle (Saale)

We are looking forward to your application.

Do naszego rodzinnego przedsiębiorstwa w Halle (Saale) poszukujemy mechanika samochodowego lub mechatronika samochodowego w najbliższym możliwym terminie.
.
Do Twoich zadań należeć będzie przede wszystkim:

- Naprawy samochodów wszelkiego rodzaju, elektryka, mechanika i diagnostyka
- serwis ogumienia
- Montaż nagrzewnic wodnych i powietrznych
- Montaż systemów klimatyzacji (systemy klimatyzacji skrzyni ładunkowej, systemy klimatyzacji silnika i dachu)
- Wymiana pasków rozrządu, łańcuchów rozrządu i sprzęgieł
- Odbiór i przekazanie pojazdu, jeśli jest to wymagane

Twój profil:

Ukończyłeś kształcenie zawodowe w zawodzie mechanika samochodowego lub mechatronika samochodowego. Jeśli jesteś odpowiedni pod względem osobistym i zawodowym, będziemy również szkolić nowicjuszy w tym zawodzie.
Oczekujemy zmotywowanego i profesjonalnego sposobu pracy, jak również prawidłowych interakcji z pracownikami i klientami.

Godziny pracy:

Pełny etat (40 godzin tygodniowo), wczesne i późne zmiany (odpowiednio 06:30 - 15:00 i 09:30 - 18:00), w systemie kroczącym, również soboty (09:00 - 12:00, w razie potrzeby).

U nas możesz liczyć na pewną pracę dzięki wieloletniej obecności w branży motoryzacyjnej, w miłej, rodzinnej atmosferze pracy.
Wspieramy Twój dalszy rozwój poprzez specjalistyczne szkolenia.
Osoba kontaktowa jest zawsze dostępna w krótkim czasie w sprawach służbowych i prywatnych.
Będziesz regularnie otrzymywać informacje zwrotne na temat swojej pracy i w każdej chwili będziesz mógł zgłaszać sugestie i propozycje ulepszeń.

uczciwe wynagrodzenie zgodnie z kwalifikacjami (ok. 15,00 euro/godz.)

Na życzenie możliwe jest również zatrudnienie na pół etatu.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres verkauf@m-l-automobile.de lub o kontakt telefoniczny pod numerem 0345 560 62 83 w celu umówienia się na spotkanie.

Możesz również wysłać swoje CV i krótki list motywacyjny pocztą:

M&L Automobile
Właścicielka Kerstin Müller e.K.
Delitzscher Str. 51
D-06112 Halle (Saale)

Z niecierpliwością czekamy na Państwa zgłoszenia.

Pro náš rodinný podnik v Halle (Saale) hledáme co nejdříve automechanika nebo automechanika.
.
Mezi vaše úkoly bude patřit především:

- Opravy automobilů všeho druhu, elektrika, mechanika a diagnostika
- servis pneumatik
- Instalace ohřívačů vody a vzduchu
- Instalace klimatizačních systémů (klimatizační systémy úložných boxů, klimatizační systémy motoru a střechy)
- Výměna rozvodových řemenů, řetězů a spojek
- Převzetí a případné předání vozidla

Váš profil:

Máte ukončené odborné vzdělání v oboru automechanik nebo automechanik-mechatronik. Pokud jste osobnostně a profesně vhodní, přijmeme i nováčky v oboru.
Očekáváme motivovaný a profesionální způsob práce a korektní jednání se zaměstnanci a zákazníky.

Pracovní doba:

Plný úvazek (40 hodin týdně), ranní a pozdní směny (06:30 - 15:00 a 09:30 - 18:00), v případě potřeby také soboty (09:00 - 12:00).

U nás můžete očekávat jistou práci díky dlouholetému působení v automobilovém průmyslu v příjemné rodinné atmosféře.
Podporujeme váš další rozvoj prostřednictvím odborných školení.
Kontaktní osoba je vždy k dispozici v krátkém čase pro obchodní i soukromé záležitosti.
Budete dostávat pravidelnou zpětnou vazbu o svém výkonu a můžete kdykoli předkládat návrhy a podněty na zlepšení.

Férový plat podle vaší kvalifikace (cca 15,00 Euro / hodina)

Na vyžádání je možné i místo na částečný úvazek.

Svou žádost zašlete e-mailem na adresu verkauf@m-l-automobile.de nebo zavolejte na číslo 0345 560 62 83 a domluvte si schůzku.

Svůj životopis a krátký motivační dopis můžete zaslat také poštou:

M&L Automobile
Majitel Kerstin Müller e.K.
Delitzscher Str. 51
D-06112 Halle (Saale)

Těšíme se na vaši žádost.

[

 

Für unser Familienunternehmen in Halle (Saale) wird ein(e) Helfer(in) KFZ-Werkstatt zum nächstmöglichen Zeitpunkt gesucht.

Sie interessieren sich für den Beruf des KFZ-Mechanikers, basteln selbst gern an Fahrzeugen und würden gern ihr Hobby zum Beruf machen?
Oder haben diesen Beruf und möchten nun nach längerer Pause wieder einsteigen?

Dann bewerben Sie sich bei uns.

Zu Ihren Aufgaben zählen hauptsächlich:

- einfache KFZ- Reparaturen wie Bremsendienst, Auspuffreparatur, Inspektion, Ölwechsel
- Reifendienst

Arbeitszeiten:

Nach Bedarf Montag bis Freitag zwischen 06.30 Uhr - 18.00 Uhr und Samstags zwischen 09:00 Uhr – 12:00 Uhr wenn notwendig.

Bei uns erwartet sie ein sicherer Arbeitsplatz durch jahrelange Präsenz in der KFZ-Branche, in einem angenehmen familiären Arbeitsklima.
Für dienstliche und private Belange ist immer kurzfristig ein Ansprechpartner verfügbar.
Sie erhalten regelmäßiges Feedback zu Ihren Leistungen und können jederzeit Anregungen und Verbesserungsvorschläge einbringen.

Faires Gehalt entsprechend Ihrer Qualifikation (ca. 10,50 Euro / Stunde)

Bei entsprechender Eignung ist auch die Übernahme in eine Vollzeitstelle möglich.

Bitte senden Sie Bewerbung gern per Email an verkauf@m-l-automobile.de oder vereinbaren sie telefonisch einen Gesprächstermin unter 0345 560 62 83

Sie können ihren Lebenslauf und ein kurzes Anschreiben auch per Post senden:

M&L Automobile
Inhaber Kerstin Müller e.K.
Delitzscher Str. 51
D-06112 Halle (Saale)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

For our family business in Halle (Saale) we are looking for a helper car workshop as soon as possible.

You are interested in the profession of a car mechanic, like to tinker with vehicles yourself and would like to turn your hobby into a profession?
Or do you have this profession and would like to start again after a longer break?

Then apply for a job with us.

Your tasks will mainly include

- simple car repairs such as brake service, exhaust repair, inspection, oil change
- tire service

Working hours:

As required Monday to Friday between 06.30 clock - 18.00 clock and Saturdays between 09:00 clock - 12:00 clock if necessary.

With us a safe job expects them by long-standing presence in the KFZ industry, in a pleasant family working atmosphere.
A contact person is always available at short notice for business and private matters.
You will receive regular feedback on your performance and can make suggestions and proposals for improvement at any time.

Fair salary according to your qualification (approx. 10,50 Euro / hour)

If you are suitable, you may also be offered a full-time position.

Please send your application by email to verkauf@m-l-automobile.de or call 0345 560 62 83 to arrange an appointment.

You can also send your resume and a short cover letter by mail:

M&L Automobile
Owner Kerstin Mueller e.K.
Delitzscher Str. 51
D-06112 Halle (Saale)

We are looking forward to your application.

Do naszego rodzinnego przedsiębiorstwa w Halle (Saale) poszukujemy pomocnika do warsztatu samochodowego.

Interesuje Cię zawód mechanika samochodowego, lubisz sam majsterkować przy pojazdach i chciałbyś przekształcić swoje hobby w karierę zawodową?
A może masz już ten zawód i chciałbyś teraz zacząć na nowo po dłuższej przerwie?
W takim razie zgłoś się do nas.

Do Twoich głównych zadań należeć będzie

- Proste naprawy pojazdów, takie jak serwis hamulcowy, naprawa układu wydechowego, przeglądy, wymiana oleju
- serwis ogumienia

Godziny pracy:

W zależności od potrzeb od poniedziałku do piątku w godzinach 06:30 - 18:00 oraz w razie potrzeby w soboty w godzinach 09:00 - 12:00.

U nas możesz liczyć na pewne zatrudnienie dzięki wieloletniej obecności w branży motoryzacyjnej, w miłej rodzinnej atmosferze pracy.
Osoba kontaktowa jest zawsze dostępna w krótkim czasie w sprawach służbowych i prywatnych.
Będziesz regularnie otrzymywać informacje zwrotne na temat swojej pracy i w każdej chwili będziesz mógł zgłaszać sugestie i propozycje ulepszeń.

Uczciwe wynagrodzenie w zależności od kwalifikacji (ok. 10,50 euro/godz.).

Jeśli się nadajesz, możesz otrzymać propozycję pracy w pełnym wymiarze godzin.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres verkauf@m-l-automobile.de lub o kontakt telefoniczny pod numerem 0345 560 62 83 w celu umówienia się na spotkanie.

Możesz również wysłać swoje CV i krótki list motywacyjny pocztą:

M&L Automobile
Właścicielka Kerstin Müller e.K.
Delitzscher Str. 51
D-06112 Halle (Saale)

Z niecierpliwością czekamy na Państwa zgłoszenia.

Pro náš rodinný podnik v Halle (Saale) hledáme co nejdříve pomocníka do autoservisu.

Máte zájem stát se automechanikem, rádi se sami vrtáte v automobilech a rádi byste svůj koníček proměnili v kariéru?

Nebo máte tuto profesi a chtěli byste s ní po delší pauze znovu začít?

Pak se obraťte na nás.

Mezi vaše hlavní úkoly bude patřit

- Jednoduché opravy vozidel, jako je servis brzd, oprava výfuku, kontrola, výměna oleje
- servis pneumatic

Pracovní doba:

Podle potřeby od pondělí do pátku mezi 6:30 a 18:00 a v případě potřeby i v sobotu mezi 9:00 a 12:00.

U nás můžete očekávat jistou práci díky dlouholetému působení v automobilovém průmyslu v příjemné rodinné atmosféře.
Kontaktní osoba je vždy k dispozici v krátkém čase pro obchodní i soukromé záležitosti.
Budete dostávat pravidelnou zpětnou vazbu o svém výkonu a můžete kdykoli předkládat návrhy a podněty na zlepšení.

Férový plat odpovídající vaší kvalifikaci (cca 10,50 eur na hodinu).

Pokud se osvědčíte, může vám být nabídnuto místo na plný úvazek.

Svou žádost zašlete e-mailem na adresu verkauf@m-l-automobile.de nebo zavolejte na číslo 0345 560 62 83 a domluvte si schůzku.

Svůj životopis a krátký motivační dopis můžete zaslat také poštou:

M&L Automobile
Majitel Kerstin Müller e.K.
Delitzscher Str. 51
D-06112 Halle (Saale)

Těšíme se na vaši žádost.

Bei Interesse an unseren Stellenangeboten, senden sie ihre Bwerbungsunterlagen an verkauf@m-l.-automobile.de
Gern können sie auch telefonisch einen Gesprächstermin unter (+49) 0345-5606283 vereinbaren oder Sie nutzen unser Kontaktformular.

 

/tab1]

.